Za jedną z najbardziej prestiżowych uczelni w Polsce uznaje się Politechnikę Wrocławską. Jest to państwowa szkoła wyższa, która wiedzie prym w całym kraju w kategorii uczelni technicznych. Wpis zawdzięczamy read...