Za jedną z najbardziej prestiżowych uczelni w Polsce uznaje się Politechnikę Wrocławską. Jest to państwowa szkoła wyższa, która wiedzie prym w całym kraju w kategorii uczelni technicznych.

Wpis zawdzięczamy iq.pl/oferta/serwery-dedykowane/administracja-i-backup/