Wiadomosci z Wroclawia: Park kwoty wynoszące ponad
http://ocdn.eu/images/pulscms/MDI7MDQsMCwxMTYsY2MwLDcyYzswNiwzMTQsMWJjOzBjLDE0MGIxY2ZlN2YwYWM1MmVkYzAxMGQ3MDk3OGU4NGJlLDEsMSw2LDA_/8bfd727029ef10b05f10fd3b9bec9ef8.jpg – zdjęć źródło

Wraz z kwietniem 2015 roku w życie weszła uchwała o Parku Kulturowym Stare Miasto. Jest to projekt, jaki obejmuje kilkaset, niemal tysiąc, kontroli, które miały na celu przede wszystkim wyłapanie i co za tym idzie usunięcie naruszeń wobec wyżej wspomnianej uchwały. Działania pozwoliły na wypatrzenie dokładnie dwieście osiemdziesiąt naruszeń, jakie przejawiały się między innymi prowadzeniem obrotu handlowego w punktach, jakie nie były do tego celu przeznaczone. Ponadto wyłapano także wiele nielegalnych nośników reklamowych. W szczególności dominowały kontrole od końcówki kwietnia do grudnia minionego roku. Większość z nich dotyczyła z kolei działań o charakterze reklamowym. Kary były wyznaczane w związku z wystawianiem wielkogabarytowych reklam a także banerów.

Wiadomosci z Wroclawia: Park Jest to projekt, jaki
http://www.tuwroclaw.com/pliki/news_pictogram/240/24000_big.jpg – zdjęć źródło

Ponadto jako naruszenie uchwały o Parku Kulturowym Stare Miasto uznano również zaklejanie ekranów i urządzeń prezentujących napisy czy też witryn. Ze względu na dokładnie 286 naruszeń uchwały, wypisane zostały mandaty, jakich wysokość opiewała nawet na kwoty wynoszące ponad dwa tysiące złotych. Co więcej, łącznie udzielonych zostało też ponad trzysta trzydzieści pouczeń a także kilka spraw trzeba były skierować do sądu. W zakresie handlu poza obiektami do tego celu przeznaczonymi, to kontrole obejmowały dokładnie 355 miejsc. Niektóre z nich odnosiły się do prowadzenia poza budynkiem działalności gastronomicznej.

W pozostałych przypadkach był to handel. Nałożone zostały w tej materii ponad 320 mandatów. Kilkanaście spraw zostało skierowanych do sądu. Kilka spraw z kolei jest w toku.

Wpis zawdzięczamy