Wiadomosci z Wroclawia: Podwyzka cen za wode i scieki także dla lokali, jakie są
http://bi.gazeta.pl/im/c6/d3/10/z17644742Q,MPWiK-Wroclaw-Stacja-Badawcza-Mokry-Dwor.jpg – zdjęć źródło

Podczas jednej z Rad Miasta Wrocławia w sali posiedzeń przyjęta została propozycja uchwały dotyczącej zwiększenia opłat za wodę oraz ścieki w gospodarstwach domowych a także dla lokali, jakie są wynajmowane przez firmy itd. Wniosek zyskał aprobatę mieszkańców, a co za tym idzie okazuje się, że w domach i mieszkaniach za wodę i ścieki wzrost będzie łącznie o 16 procent, dla odbiorców pozostałych natomiast skok nastąpi o dokładnie 9,9 procent.

Jeżeli chodzi o konkretną kwotę, o jaką zwiększą się sumy opłat comiesięcznych, to jest to 1,38 złotych brutto w przypadku wody i ścieków w gospodarstwach domowych a także 0,9 złotych brutto dla pozostałych odbiorców. Tak więc wraz z lutym tego roku mieszkańcy Wrocławia będą musieli zapłacić 4,84 zł za metr sześcienny wody brutto oraz 5,95 zł brutto za metr sześcienny ścieków. Przeciwnych wprowadzeniu takowych stawek było szesnastu radnych. Pozostali obecni, dokładnie dwadzieścia jeden osób, było na TAK. Jak poinformowano, większość pozyskanych w ten sposób środków pieniężnych będzie zainwestowana. Konieczne jest bowiem przeprowadzenie wielu istotnych projektów remontowych, jakie pozwolą na znaczące poprawienie warunków działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Placówka jest non stop rozbudowywana, aby podnieść standardy i dostosować je zwłaszcza do konkretnych wymogów, które obowiązują na chwilę obecną. Ponadto wiele rozmaitych modernizacji trzeba przeprowadzać z racji zmian wymuszanych przez obecne przepisy. Co więcej, notorycznie zwiększają się koszty utrzymania placówki a także koszty realizowanych działań, co również wymusza podwyżki dla mieszkańców. W porównaniu z innymi miejscowościami na terenie naszego kraju, Wrocław i tak w kwestii obowiązujących stawek pieniężnych nie prezentuje się najgorzej.

Dużo wyższe kwoty obowiązują przykładowo w Gorzowie Wielkopolskim, Wałbrzychu, Poznaniu czy też Warszawie. Mieszkańcy Wrocławia będą płacili mniej. Generalnie na kilkunastu osiedlach we Wrocławiu prowadzone są intensywne roboty, które przeprowadzane mają być w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego. Inwestycja obejmuje ponad sto kilometrów kolejnych sieci, są one modernizowane oraz non stop powstają nowe. Jeszcze w tym roku w planach jest zrealizować ponad setki rozmaitych koncepcji, jakie maja wiązać się zarówno z zainicjowanie nowych projektów, jak także dokończeniem już realizowanych.

Będzie też sporo robót modernizacyjnych sieci na wielu osiedlach Wrocławia. Za główny cel, wręcz priorytet, przyjęto poprawę systemu jakości wody dostarczanej wrocławianom.

Wpis zawdzięczamy